Rehabilitacja E&M - Gniezno, ul. ?w. Wojciecha 5/12

OFERUJEMY:

REHABILITACJA DZIECI W METODZIE NDT Bobath
REHABILITACJA DOROS?YCH W METODZIE NDT Bobath
REHABILITACJA W METODZIE PNF
FIZYKOTERAPIA
FALA UDERZENIOWA - TERAPIA BLU
STEPPER NA PLATFORMIE OBROTOWEJ
HIPOTERAPIA

GABINET REHABILITACJI E&M

Miros?awa Manc
tel. 663 687 026

Ewa Gieburowska
tel. 508 444 202

Darmowe konsultacje dla dzieci w ?rody od godz. 14:00 do godz. 16:00!

Rehabilitacja E&M - Gniezno
Nasz team Drukuj

Miros?awa Manc

mgr fizjoterapii

UPRAWNIENIA, KURSY I SZKOLENIA

  1. Terapia Neurorozwojowa NDT Bobath Basic
  2. Kurs koncepcji PNF
  3. Kurs I stopnia Ruchu rozwijaj?cego dla dzieci metod? Weroniki Sherborn
  4. Za?wiadczenie o uko?czeniu kursu Instruktora Hipoterapii
  5. Za?wiadczenie o uko?czeniu kursu wst?pnego J?zyka Miganego

ZAINTERESOWANIA

r?norodne metody pracy z dzie?mi, psychologia i pedagogika specjalna, muzyka, sport, literatura, je?dziectwo.

Ewa Gieburowska

mgr fizjoterapii

UPRAWNIENIA, KURSY I SZKOLENIA

  1. Terapia Neurorozwojowa NDT Bobath Basic
  2. Terapia Neurorozwojowa NDT Bobath dla doros?ych
  3. Kurs koncepcji PNF